Bilakuten Logo

Miljöpolicy

en skog av flertal smala höga träd med gröna växter

Vi, tillsammans med våra partners, har engagerat oss i att skydda miljön genom att minimera resursförbrukning och undvika miljöpåverkan. Genom vår miljöpolicy strävar vi efter att samarbeta enbart med miljöcertifierade underleverantörer som i dess mån leder till en mer hållbar arbetsprocess.

Tillsammans arbetar vi aktivt för en långsiktigt hållbar utveckling genom att minimera vår påverkan på miljön, i den mån det är tekniskt, ekonomiskt och praktiskt möjligt. Vi arbetar löpande med att överensstämma med relaterade lagar och krav. Vidare strävar vi ständigt efter att förbättra vårt miljöarbete för en långsiktig hållbar arbetsplats. 


Genom dessa åtgärder förbinder vi oss att vara medvetna om vår miljöpåverkan och vi agerar ansvarsfullt för att bidra till en hälsosam och hållbar framtid. Vi ser det som vårt ansvar att, inom ramen för våra verksamheter som bilverkstad, fortsätta att minska vårt ekologiska fotavtryck och främja miljövänliga metoder som gynnar vår planet.

Hur jobbar vi och vad är vår framtida plan?

Sol i grön cirkel

Hållbara Driftsprocesser

återvinning i grön cirkel

Återvinning och Avfallsminimering

löv i grön cirkel

Grön Teknologi och Materialval

Hållbara Driftsprocesser:

  • Vi jobbar med Implementering av gröna och energieffektiva metoder i våra dagliga arbetsprocesser för att minimera vårt koldioxidavtryck och skapa en mer miljövänlig arbetsmiljö.

Återvinning och Avfallsminimering:

  • Genom att aktivt främja återvinning och minska avfallsmängden strävar vi efter att minimera  vår påverkan på avfallsströmmen och främja en cirkulär ekonomi.

Gröna Teknologier och Materialval:

  • Vi investerar ständigt i att implementera miljövänliga teknologier och grönt material i våra reparationer och service, vilket sedan bidrar till en mer hållbar och  naturvänlig fordonsindustri.

På Bilakuten Malmö är vi engagerade och jobbar aktivt med att integrera gröna metoder i vår vardag. Vårt mål med detta är att erbjuda kvalitativ service med minimal påverkan på vår miljö, samtidigt som vi stöder en grönare fordonsframtid.


en liten grön växt
unsplash